Vandaag is het Bewust Veilig Dag.
Wij vinden het goed dat daarvoor aandacht is in de bouw.

Risicovol werk
Regelmatig doen wij risicovol werk: met zware machines, op grote hoogten, in besloten ruimten en met gevaarlijke stoffen.
Daarom is het voor ons heel belangrijk om altijd scherp te blijven op de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers. We zorgen voor goede voorzieningen, nemen de juiste maatregelen. Ook checken we standaard ter plaatse de risico’s op onze bouwplaatsen.

Voorlichting medewerkers
Vorig jaar hebben wij een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RI&E) opgesteld. Aan de hand hiervan lichten we medewerkers en onderaannemers in over hoe we in kaart gebrachte risico’s bij hun werkzaamheden kunnen beperken of voorkomen.
Goed dat Bouwend Nederland samen met andere bouworganisaties 1 dag per jaar extra aandacht wil geven aan veiligheid op het werk.
Bouwend Nederland:
De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Dat is een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Hier sluiten we ons geheel bij aan!

Lees via deze link meer over de Bewust Veilig Dag.

Bent u op 16 maart ook Bewust Veilig?