Installaties hebben altijd al een centrale plek ingenomen in het werk van Renomeer. Een goede installatie is beslissend voor de kwaliteit van een renovatie-, verbouwings- of nieuwbouwproject. Hiervoor werkten we al samen met partijen die hun kwaliteit bewezen hebben.
Met onze nieuwe werkmaatschappij, Renomeer Installatie BV, zien we nog meer kansen om gericht te investeren in dit specialisme.
De wereld van de installatietechniek is volop in beweging. Met de integratie van de bouw- en installatietechniek valt nog heel veel winst te behalen. Onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid zijn hoog. Als we de installatie- en isolatietechnieken nog nauwkeuriger op elkaar afstemmen, kunnen we het wooncomfort verbeteren en tegelijk het energieverbruik verminderen of zelfs terugbrengen tot nul-op-de-meter.
Installatietechniek is vakwerk dat staat of valt met kwaliteit van de mensen die het maken. Met Renomeer Installatie BV willen we nog meer investeren in het menselijk kapitaal. We kunnen in ‘eigen huis’ een plek bieden aan vakmensen en studenten die zich in het vak willen bekwamen.

Het is de bedoeling dat onze klanten zullen profiteren van deze nieuwe ontwikkeling: een goede samenhang in het bouwproces; een naadloze integratie van de diverse technieken en de zekerheid van bekwame en gespecialiseerde vakmensen.

Meer installatie